ODY1 (ULUSLARARASI YOLCU TAŞIMACILIĞI)

ODY1 (ULUSLARARASI YOLCU TAŞIMACILIĞI)

1.       Başvuru sahibinin Ody1 yeterlilik belgesi isteğini belirten bir dilekçe

2.       Tecrübe sahibi olduğunu belgelemek amacıyla çalışmakta olduğu veya daha önce çalıştığı uluslararası yolcu taşımacılığı yapan firmalardan alacağı ve başvuru sahibinin bu firmalarda müdür / idareci, şef, uzman, operasyon yöneticisi, operatör vb. unvanlarla görev yaptığını belirten, çalışma süresi / sürelerinin yer aldığı firma belgesi. Bu yazıda belirtilecek çalışma sürelerinin toplamı 25 Şubat 2006 tarihi itibari ile en az 3 yıl olacaktır.

3.       Tecrübe sahibi olduğu belirtilen döneme ait sigorta veya BAĞ-KUR dökümü.

4.       Halen çalıştığı veya daha önce çalışmış olduğunuz şirkete ait ticaret sicil gazetesinin onaylı örneği,

5.       Nüfus cüzdanı veya ehliyet fotokopisi (TC Kimlik Numarası)

6.       2 adet fotoğraf

ODY2 (YURTİÇİ YOLCU TAŞIMACILIĞI)

ODY2 (YURTİÇİ YOLCU TAŞIMACILIĞI)

1.       Başvuru sahibinin Ody2 mesleki yeterlilik belgesi isteğini belirten bir dilekçe

2.       Tecrübe sahibi olduğunu belgelemek amacıyla çalışmakta olduğu veya daha önce çalıştığı yurtiçi yolcu taşımacılığı yapan firmalardan alacağı ve başvuru sahibinin bu firmalarda müdür / idareci, şef, uzman, operasyon yöneticisi, operatör vb. unvanlarla görev yaptığını belirten, çalışma süresi / sürelerinin yer aldığı firma belgesi. Bu yazıda belirtilecek çalışma sürelerinin toplamı 25 Şubat 2006 tarihi itibari ile en az 3 yıl olacaktır.

3.       Tecrübe sahibi olduğu belirtilen döneme ait sigorta veya BAĞ-KUR dökümü.

4.       Halen çalıştığı veya daha önce çalışmış olduğunuz şirkete ait ticaret sicil gazetesinin onaylı örneği,

5.       Nüfus cüzdanı veya ehliyet fotokopisi(TC Kimlik Numarası)

6.       2 adet fotoğraf

ODY3 (ULUSLARARASI EŞYA KARGO TAŞIMACILIĞI)

ODY3 (ULUSLARARASI EŞYA KARGO TAŞIMACILIĞI)

1.       Başvuru sahibinin Ody1 yeterlilik belgesi isteğini belirten bir dilekçe

2.       Tecrübe sahibi olduğunu belgelemek amacıyla çalışmakta olduğu veya daha önce çalıştığı uluslararası yolcu taşımacılığı yapan firmalardan alacağı ve başvuru sahibinin bu firmalarda yönetim kurulu başkanı/ yönetim kurulu üyesi, genel müdür, genel koordinatör, genel sekreter vb vb. unvanlarla görev yaptığını belirten, çalışma süresi / sürelerinin yer aldığı firma belgesi. Bu yazıda belirtilecek çalışma sürelerinin toplamı 25 Şubat 2006 tarihi itibari ile en az 3 yıl olacaktır.

3.       Tecrübe sahibi olduğu belirtilen döneme ait sigorta veya BAĞ-KUR dökümü.

4.       Halen çalıştığı veya daha önce çalışmış olduğunuz şirkete ait ticaret sicil gazetesinin onaylı örneği,

5.       Nüfus cüzdanı veya ehliyet fotokopisi (TC Kimlik Numarası)

6.       2 adet fotoğraf

ODY4 (YURTİÇİ EŞYA TAŞIMACILIĞI)

ODY4 (YURTİÇİ EŞYA TAŞIMACILIĞI)

1.       Başvuru sahibinin Ody3 mesleki yeterlilik belgesi isteğini belirten bir dilekçe

2.       Tecrübe sahibi olduğunu belgelemek amacıyla çalışmakta olduğu veya daha önce çalıştığı yurtiçi eşya taşımacılığı yapan firmalardan alacağı ve başvuru sahibinin bu firmalarda müdür / idareci, şef, uzman, operasyon yöneticisi, operatör vb. unvanlarla görev yaptığını belirten, çalışma süresi / sürelerinin yer aldığı firma belgesi. Bu yazıda belirtilecek çalışma sürelerinin toplamı 25 Şubat 2006 tarihi itibari ile en az 3 yıl olacaktır.

3.       Tecrübe sahibi olduğu belirtilen döneme ait sigorta veya BAĞ-KUR dökümü.

4.       Halen çalıştığı veya daha önce çalışmış olduğunuz şirkete ait ticaret sicil gazetesinin onaylı örneği,

5.       Nüfus cüzdanı veya ehliyet fotokopisi(TC Kimlik Numarası)

6.       2 adet fotoğraf